Close

Konferencja CET
Etyka technologii: kierunki, trendy, wyzwania

Zainteresowanie etyką technologii wzrasta dziś na całym świecie. Unia Europejska chce uczynić godną zaufania sztuczną inteligencję swoim produktem flagowym. Czy jednak etyczna AI wystarczy, byśmy mogli ze spokojem myśleć o rozwoju cyfrowej gospodarki? Z pytaniami o przyszłość odpowiedzialnych innowacji 15 czerwca zmierzą się prelegenci konferencji CET „Etyka technologii: kierunki, trendy, wyzwania”.

W obszarze nowych technologii etyka jest kluczowym elementem systemu normatywnego. Jednak w przeciwieństwie do regulacji, które mówią, co jest zgodne lub niezgodne z prawem, etyka wskazuje, co należy robić, abyśmy mogli żyć w lepszym społeczeństwie. W ostatnich latach o cyfrowej etyce jest szczególnie głośno w przypadku sztucznej inteligencji. Unijna wizja godnej zaufania AI tworzy podstawę dla odpowiedzialnego tworzenia cyfrowych innowacji. Czy jednak etyka AI wystarczy, by pokierować rozwojem technologii cyfrowych we właściwym kierunku?  I czy regulacje podobne do tych w obszarze AI potrzebne są też dla internetu rzeczy, chmury obliczeniowej, big data czy dronów?

Odpowiedzi na te pytania będą szukać polscy i zagraniczni eksperci podczas konferencji Etyka technologii: kierunki, trendy, wyzwania. Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy?”, którą Centrum Etyki Technologii Instytutu Humanites organizuje 15 czerwca online. Oprócz tego w programie konferencji znalazły się również takie zagadnienia:

  • • etyka – bariera czy dźwignia innowacji?
  • • znaczenie etyki w systemie normatywnym dot. nowych technologii,
  • • rola regulacji, współregulacji i samoregulacji w tworzeniu środowiska dla rozwoju etycznych innowacji,
  • • sposoby wypracowywania wartości, zasad i wymogów dla etycznego rozwoju AI,
  • • trustworthy AI w projekcie przepisów Komisji Europejskiej dot. sztucznej inteligencji,
  • • etyka technologii – wyzwanie dla edukacji?
  • • drony i bezpieczne realizowanie polityki rozwoju nowych technologii,
  • • szanse i pułapki internetu rzeczy,
  • • unijna idea godnej zaufania AI z perspektywy Australii, Izraela i USA.

– W Instytucie Humanites od początku spoglądaliśmy na człowieka i technologię w szerokim kontekście. Dlatego gdy dziś coraz więcej mówi się o etyce sztucznej inteligencji, chcemy zastanowić się, jak refleksja etyczna wygląda również w innych obszarach, jak IoT, cloud computing czy bezzałogowe statki powietrzne. Zależy nam, aby myślenie w kategoriach etycznych stało się naturalnym elementem rozwoju i wdrażania innowacji – mówi Zofia Dzik, fundator i prezes Instytutu Humanites, przy którym powstało CET, a także przewodnicząca Rady Programowej Centrum.

– Refleksja etyczna powinna towarzyszyć rozwojowi technologii, by móc go na bieżąco ukierunkowywać. W przeciwnym razie będzie zawsze reaktywna. Skutki takiego zapóźnienia obserwujemy dziś, gdy państwa na całym świecie konfrontują się z potężnymi ponadnarodowymi korporacjami technologicznymi. Nasza konferencja to próba etycznego rekonesansu we współczesnym cyfrowym środowisku, którego wyniki z pewnością zainteresują decydentów z różnych sektorów – dodaje Maciej Chojnowski, dyrektor programowy CET.

Wydarzenie skierowane jest do liderów biznesu i administracji, których organizacje budują bądź wdrażają cyfrowe technologie, jak również do rozwijających je programistów, a także prawników i etyków zainteresowanych nowymi technologiami.

W gronie prelegentów znaleźli się polscy i zagraniczni eksperci mający bezpośredni wpływ na kształt cyfrowego krajobrazu w Polsce i na świecie. 

GovTech Polska objęło konferencję Patronatem Honorowym. Partnerami wydarzenia są: DELab UW, Ambasada Izraela w Warszawie oraz Centrum Mikser Inteligentnych Technologii Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Patronat medialny nad konferencją objął magazyn i portal ITWiz.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, ale wymaga rejestracji. Więcej szczegółów na stronie: https://evenea.pl/pl/wydarzenie/cetkonferencja1 .

Obsługa techniczna konferencji:

Skip to content