Close

ZESPÓŁ CET

Untitled design

Maciej Chojnowski

Dyrektor programowy CET

Współtwórca Centrum Etyki Technologii Instytutu Humanites. Członek Grupy Roboczej ds. AI w KPRM. Orędownik odpowiedzialnych innowacji. Z zawodu dziennikarz. Był redaktorem pierwszego polskiego niekomercyjnego portalu poświęconego AI – sztucznainteligencja.org.pl. 

 

Autor wielu artykułów na temat etyki sztucznej inteligencji i technologii cyfrowych. Przeprowadził kilkadziesiąt wywiadów z krajowymi i zagranicznymi ekspertami w dziedzinie inżynierii IT, filozofii technologii i prawa. 

 

Zajmował się komunikacją w obszarze nauki i ICT oraz otwartym dostępem do danych i wyników badań naukowych. Pracował w ICM UW oraz OPI PIB. Współorganizator cyklu hackathonów Wielkie Wyzwania Programistyczne oraz konferencji Supercomputing Frontiers Europe 2018. Zwolennik współpracy inżynierów i humanistów. Ukończył filologię polską na UW. W przeszłości wykładowca i nauczyciel.

RADA CET

Zofia Dzik

Zofia Dzik

Przewodnicząca Rady Programowej CET (Instytut Humanites)

Innowator i przedsiębiorca społeczny, inwestor, fundator i prezes  Instytutu Humanites. Doświadczony menadżer,  pionier rynku finansowego direct opartego o zaawansowane nowe technologie w Polsce i CEE (m.in. CEO TU Link4), mentor w programach rozwoju kobiet oraz dla start upów; juror, członek John Maxwell Team gromadzącego międzynarodowych ekspertów i mówców w zakresie przywództwa. 

 

Autorka Modelu Spójnego Przywództwa™ (pierwszy model przywództwa na rynku polskim) oraz Nielinearnego Modelu Długoterminowego Rozwoju i Zwrotu z Kapitału Społecznego Humanites; dyrektor Akademii Przywództwa Liderów Oświaty. 

 

Członek wielu rad nadzorczych spółek giełdowych, członek Rady Ekspertów Forum Rad Nadzorczych przy GPW. Żona, matka trzech synów, lubiąca wędrówki przez pustkowia.

Fotki CET (2)

Małgorzata Darowska

Centralny Port Komunikacyjny

Pełnomocnik Ministra Infrastruktury ds. Bezzałogowych Statków Powietrznych i Programu Centralnoeuropejski Demonstrator Dronów (CEDD). 

 

Menadżer i prawnik z 20-letnim doświadczeniem zdobytym w renomowanych międzynarodowych i polskich kancelariach prawnych oraz instytucjach finansowych, a także w programach i projektach badawczo-rozwojowych, finansowania, integracji, wdrożeń i komercjalizacji technologii dla podmiotów prywatnych, kontrolowanych przez państwo i w instytucjach publicznych. 

 

Posiada praktyczne doświadczenie w dziedzinie kształtowania polityki publicznej dla przełomowych technologii, strategii budowania łańcucha wartości i modelowania kooperacji oraz budowania przewagi konkurencyjnej w oparciu o własność intelektualną.

 
Fotki CET (3)

Dr Dominika Kaczorowska-Spychalska

Centrum Mikser Inteligentnych Technologii Wydział Zarządzania UŁ

Dyrektor Centrum Mikser Inteligentnych Technologii na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego i adiunkt w Katedrze Marketingu. Ekspert UŁ w zakresie technologii cyfrowych i ich implikacji w biznesie. 

 

Uczestniczyła w pracach nad przygotowaniem „Założeń do strategii AI w Polsce” w Ministerstwie Cyfryzacji. Autorka bądź współautorka ponad 60 publikacji w wydawnictwach polskich i zagranicznych, w tym w czasopismach branżowych skierowanych do praktyków. 

 

Uhonorowana przez Prezydenta RP brązowym medalem za długoletnią służbę, a także dwukrotnie przez Dziekana Wydziału Zarządzania UŁ za zasługi w zakresie promocji nauki. Aktywnie wspiera i propaguje kwestie roli transformacji cyfrowej i związanych z nią technologii w wymiarze biznesowym i społecznym.

 

Robert Kroplewski

Mec. Robert Kroplewski

High-Level Expert Group on AI, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Radca prawny specjalizujący się w prawie nowych technologii, mediów elektronicznych i usług komunikacji społecznej. 

 

Pełnomocnik ministra cyfryzacji ds. społeczeństwa informacyjnego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, kierownik procesu Cyfrowa Platforma Przemysłu Przyszłości w FPPP, ekspert ds. konwergencji technologii. 

 

Członek grupy ekspertów wysokiego szczebla ds. strategii sztucznej inteligencji dla Komisji Europejskiej (AIHLEG), ekspert w zakresie sztucznej inteligencji w grupie AIGO nominowany przez OECD, grupie AHEG w UNESCO oraz CAHAI w Radzie Europy.

 

Współautor strategii Industry + (gospodarka oparta na danych z uwzględnieniem przepływu danych, zaufania cybernetycznego w globalnej konkurencji i rozwoju przyszłych technologii opracowanych na potrzeby AI).

5

Jowita Michalska

Digital University, Singularity University

Prezes Digital University – organizacji zajmującej się rozwojem strategicznych kompetencji cyfrowych i edukacją w obszarze nowych technologii poprzez organizację programów edukacyjnych dla liderów zmiany, warsztatów, szkoleń i konferencji promujących wymianę wiedzy o nowych technologiach na międzynarodową skalę. 

 

Angażuje się w pracę filantropijną: Fundacja Digital University zajmuje się m.in. edukacją dzieci i dorosłych w trudnej sytuacji życiowej w obszarze nowych technologii. 

 

Jest w Polsce Ambasadorem Singularity University – najważniejszego amerykańskiego think-tanku edukacyjnego z Doliny Krzemowej kształcącego i inspirującego liderów do stosowania technologii, które stawiają czoła wielkim wyzwaniom ludzkości.

Fotki CET (4)

Justyna Orłowska

Centrum GovTech, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech – Szef Centrum GovTech. Ekonometryk, finansista, ekspert od zarządzania funduszami. Doświadczenie zdobywała w cenionych na całym świecie spółkach konsultingowych, realizując projekty związane z analityką inwestycyjną. 

 

W kwietniu 2018 została mianowana dyrektorem pionierskiego programu GovTech Polska, którego zadaniem jest wdrażanie innowacji i nowych technologii w sektorze publicznym. W marcu 2020 roku powołana na Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech, a w grudniu 2020 powierzono jej rolę Szefa Centrum GovTech odpowiedzialnego za najważniejsze projekty cyfryzacyjne w Polsce. 

 

Wyróżniona nagrodami Cyfrowy Orzeł Związku Cyfrowa Polska oraz Orzeł Innowacji przyznawaną przez „Rzeczpospolitą”. Znalazła się w rankingu 30 przed 30 Forbes 2020.

Piotr Sankowski

Prof. Piotr Sankowski

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW, IDEAS NCBR, MIM Solutions

Profesor w Instytucie Informatyki na Uniwersytecie Warszawskim. Prezes zarządu IDEAS NCBR. Założyciel firmy MIM Solutions. Od 2016 roku jest członkiem rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. 

 

Jego zainteresowania badawcze dotyczą algorytmiki, w szczególności algorytmicznej analizy sieci oraz algorytmicznych aspektów data science. 

 

W 2009 roku obronił w PAN doktorat z fizyki. Jest pierwszym Polakiem, który otrzymał trzy granty ERC: w roku 2010 Starting Grant, w roku 2015 grant Proof of Concept, a w roku 2017 Consolidator Grant. W roku 2018 otrzymał indywidualną nagrodę Kryształowej Brukselki oraz nagrodę Narodowego Centrum Nauki.

1

Jan Szuster

Pirs Creative Lab

Inżynier, konstruktor, przedsiębiorca. Ukończył Wydział Elektroniki Politechniki Warszawskiej i Państwową Szkołę Muzyczną II stopnia im. Józefa Elsnera. Przez 15 lat stał na czele zespołu projektowego w firmie produkującej urządzenia telekomunikacyjne. W 2013 r. założył laboratorium badawczo-wdrożeniowe Pirs Creative Lab.

 

Projektuje i wdraża rozmaite udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Jest twórcą systemu nawigacyjno-informacyjnego TOTUPOINT, udźwiękawiającego i opisującego przestrzeń publiczną dla osób niewidomych i niedowidzących. 

 

W wyniku barwnikowego zwyrodnienia siatkówki jako nastolatek zaczął tracić wzrok, a obecnie jest osobą ociemniałą. Angażuje się w projekty społeczne, których celem jest umożliwienie funkcjonowania  wszystkim na możliwie równym poziomie bez względu na stan zdrowia.

 

Niepełnosprawność nigdy nie zniechęciła go do aktywności fizycznej, m.in. jeździ na nartach, uprawia turystykę górską, jeździectwo i windsurfing.

Untitled design

Dr Sebastian Szymański

Wydział Artes Liberales UW, Rada ds. Cyfryzacji KPRM

Filozof specjalizujący się w etyce i etyce praktycznej. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół kwestii sprawiedliwości oraz problemów etycznych związanych z nowymi technologiami, w szczególności z robotyzacją i sztuczną inteligencją. 

 

Pracuje na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie należy do Laboratorium Techno-Humanistyki. Prowadzi autorskie kursy z zakresu roboetyki oraz etyki nowych technologii. 

 

Był przewodniczącym grupy etycznej w rządowym zespole eksperckim, który przygotował założenia do polskiej strategii sztucznej inteligencji. Członek Rady ds. Cyfryzacji przy ministrze cyfryzacji, gdzie kieruje pracami zespołu ds. sztucznej inteligencji. Ostatnio opublikował „Uzasadnienia teorii sprawiedliwości. Dziedzictwo Johna Rawlsa” (Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2018).

prof. Katarzyna Śledziewska

Prof. Katarzyna Śledziewska

DELab UW, Wydział Nauk Ekonomicznych UW

Dyrektor zarządzająca DELab UW. Profesor na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW. Członkini Readie (międzynarodowego ośrodka naukowego zrzeszającego badaczy gospodarki cyfrowej), Polskiego Instytutu Ekonomicznego, Zespołu Ekspertów Rady Odpowiedzialnego Przywództwa FOB. Była członkiem Rady do Spraw Cyfryzacji przy Ministerstwie Cyfryzacji. 

 

Kieruje Działaniem II.3.6. POB V “Budowa Impactful Digital Alliance” w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” oraz innymi międzynarodowymi projektami naukowymi (m.in. w ramach NGI Forward oraz Horyzont 2020).

 

Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół cyfrowych aspektów gospodarki i Jednolitego Rynku Cyfrowego. Jest współautorką książki „Gospodarka cyfrowa. Jak nowe technologie zmieniają świat” (WUW 2020) i autorką licznych publikacji w krajowych i międzynarodowych pismach specjalistycznych oraz monografii naukowych i podręczników akademickich.

Jan J. Zygmuntowski

Jan Zygmuntowski

Akademia Leona Koźmińskiego, Fundacja Instrat

Ekonomista specjalizujący się w problematyce rozwojowej, ekonomii i polityce nowych technologii oraz gospodarce cyfrowej. Wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego na kierunku Zarządzanie i AI w Cyfrowym Społeczeństwie. 

 

Współprzewodniczący Polskiej Sieci Ekonomii. Współzałożyciel i w latach 2015-2020 prezes zarządu think-tanku Instrat, gdzie odpowiadał za program badawczy „Gospodarka cyfrowa”. 

 

Doświadczenie zdobywał m.in. w Polskim Funduszu Rozwoju. Doradza i wspiera w rozwoju projekty technologiczne z pozytywnym wpływem społecznym. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, stypendysta G20 Global Solutions oraz British Council i Møller Institute. Autor książki „Kapitalizm sieci”.

Skip to content