Close

Centrum etyki
technologii

Ku odpowiedzialnym innowacjom

Etyka

Solidność

Prawo

CET promuje odpowiedzialne projektowanie i wykorzystywanie technologii

Centrum Etyki Technologii to, powołany w Instytucie Humanites, think&do tank orędujący za innowacjami przyjaznymi człowiekowi i światu.

Chcemy, aby technologie powstawały zgodnie z powszechnie podzielanymi zasadami i wartościami. Pokazujemy, jak włączać je do budowy cyfrowych narzędzi, i tworzymy przestrzeń dialogu dla szerokiego grona interesariuszy.

Cele CET

Odpowiedzialne projektowanie technologii

Przestrzeń do debaty wokół etyki technologii

Krytyczny namysł nad narracjami technologicznymi

Działanie na rzecz odpowiedniej legislacji

Nasza Misja

Ku odpowiedzialnym innowacjom

Chcemy, aby innowacje w Polsce były korzystne dla całego społeczeństwa, dlatego promujemy integrację i współpracę różnych środowisk przy tworzeniu, wdrażaniu i wykorzystywaniu cyfrowych narzędzi. Popularyzujemy standardy i dobre praktyki dotyczące odpowiedzialnego rozwoju technologii oraz podkreślamy znaczenie właściwej edukacji.

Oceniamy wpływ technologii na życie indywidualne i społeczne w ich różnych obszarach. Jesteśmy przekonani, że postęp techniczny nie jest zdeterminowany przez siły znajdujące się poza naszą kontrolą i że możemy wpływać na jego kierunek. Sądzimy również, że o technologii trzeba myśleć w szerszym kontekście: ekonomicznym, społecznym i politycznym.

Publikacje

Godna zaufania sztuczna inteligencja nie sprowadza się wyłącznie do etyki, prawa i solidności technicznej. Sens trustworthy AI staje się w pełni zrozumiały dopiero wtedy, gdy uwzględnimy strategiczne wskazania obejmujące edukację, rozwój infrastruktury i inwestycje.

Przeczytaj >>

Pierwsza polska synteza najważniejszych zagadnień związanych z etyką sztucznej inteligencji. Niezbędnik dla wszystkich mających do czynienia z AI: od liderów organizacji używających AI, przez inżynierów data science, aż po prawników i filozofów zainteresowanych nowymi technologiami.

Przeczytaj >>

Poznaj kluczowe aspekty etyki sztucznej inteligencji w szerszym kontekście AI governance. Dowiedz się, jak przekładać na praktykę wymogi z unijnych wytycznych dotyczących godnej zaufania sztucznej inteligencji oraz projektu AI Act.

Przeczytaj >>

Zespół CET

Untitled design

Maciej Chojnowski

Dyrektor programowy
Centrum Etyki Technologii


Rada programowa CET

4

Zofia Dzik

Przewodnicząca Rady Programowej CET (Instytut Humanites)

Fotki CET

Prof. Barbara Chyrowicz

Wydział Filozofii KUL

Fotki CET (2)

Małgorzata Darowska

Ministerstwo Infrastruktury

Fotki CET (3)

Dr Dominika Kaczorowska-Spychalska

Centrum Mikser Inteligentnych Technologii Wydział Zarządzania UŁ

Robert Kroplewski

Robert Kroplewski

High-Level Expert Group on AI, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

5

Jowita Michalska

Digital University, Singularity University

Fotki CET (4)

Justyna Orłowska

Centrum GovTech, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Piotr Sankowski

Prof. Piotr Sankowski

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, MIM Solutions, IDEAS NCBR

zdjęcie poglądowe do dalszej obróbki
photo: Dariusz Iwanski
phone: 0048 601 362 305
www.iwanski.com.pl
foto.iwanski@yahoo.com
photo.iwanski@yahoo.com

Prof. Robert Sroka

Abris Capital Partners

1

Jan Szuster

Pirs Creative Lab

Untitled design

Dr Sebastian Szymański

Wydział Artes Liberales UW, Rada ds. Cyfryzacji KPRM

prof. Katarzyna Śledziewska

Prof. Katarzyna Śledziewska

DELab UW, Wydział Nauk Ekonomicznych UW

2

Jan Zygmuntowski

Akademia Leona Koźmińskiego, Fundacja Instrat

Instytut Humanites

Instytut Humanites

CET jest częścią Instytut Humanites, który od ponad 10 lat w systemowy sposób działa na rzecz zintegrowanego rozwoju, ujmując tematykę człowieczeństwa i technologii w szerokim ekosystemie społecznym obejmującym m.in. biznes, edukację, kulturę i rodzinę.

Centrum Etyki Technologii Instytutu Humanites

Instytut Humanites

Think&do Tank – Człowiek i Technologia

ul. Nowogrodzka 56/7

00-695 Warszawa

Skontaktuj się z nami

Maciej Chojnowski - Dyrektor Programowy CET
maciej.chojnowski@humanites.pl

Zofia Dzik - Instytut Humanites Fundator/Prezes Zarządu zofia.dzik@humanites.pl

Skip to content