Close

Centrum etyki technologii

Ku odpowiedzialnym innowacjom

CET promuje odpowiedzialne projektowanie i wykorzystywanie technologii

Centrum Etyki Technologii to, powołany w Instytucie Humanites, think&do tank orędujący za innowacjami przyjaznymi człowiekowi i światu.

Chcemy, aby technologie powstawały zgodnie z powszechnie podzielanymi zasadami i wartościami. Pokazujemy, jak włączać je do budowy cyfrowych narzędzi, i tworzymy przestrzeń dialogu dla szerokiego grona interesariuszy.

Cele CET

Odpowiedzialne projektowanie technologii

Chcemy, by nowe technologie projektowano i wdrażano w sposób transparentny i z udziałem różnych interesariuszy.

Przestrzeń do debaty wokół etyki technologii

Łączymy środowiska i wspólnie dyskutujemy o pożądanym kierunku rozwoju technologii.

 

Krytyczny namysł nad narracjami technologicznymi

Analizujemy działania różnych grup interesów oraz wpływ technologii na społeczeństwo, gospodarkę i politykę.

 

Działanie na rzecz odpowiedniej legislacji

Dążymy do tego, aby etyka technologii kształtowała prawo dotyczące innowacji.

Nasza Misja

Ku odpowiedzialnym innowacjom

Chcemy, aby firmy technologiczne zdobywały przewagę konkurencyjną dzięki produktom tworzonym z troską o dobrostan człowieka i świata, a decydenci i konsumenci świadomie wybierali technologie, które nie szkodzą im ani środowisku, oraz potrafili wywierać wpływ na producentów i wraz z nimi współtworzyć najkorzystniejsze dla wszystkich rozwiązania

Jesteśmy przekonani, że postęp techniczny nie jest zdeterminowany przez siły znajdujące się poza naszą kontrolą i że możemy wpływać na jego kierunek. Sądzimy również, że o technologii trzeba myśleć w szerszym kontekście: ekonomicznym, społecznym i politycznym.

Publikacje

Zespół CET

Untitled design

Maciej Chojnowski

Dyrektor programowy
Centrum Etyki Technologii


Rada programowa CET

4

Zofia Dzik

Przewodnicząca Rady Programowej CET (Instytut Humanites)

Fotki CET

prof. dr hab. Barbara Chyrowicz

Wydział Filozofii KUL

Fotki CET (2)

Małgorzata Darowska

Ministerstwo Infrastruktury

Fotki CET (3)

dr Dominika Kaczorowska-Spychalska

Centrum Mikser Inteligentnych Technologii Wydział Zarządzania UŁ

Robert Kroplewski

mec. Robert Kroplewski

High-Level Expert Group on AI, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

5

Jowita Michalska

Digital University, Singularity University

Fotki CET (4)

Justyna Orłowska

Centrum GovTech, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Piotr Sankowski

prof. Piotr Sankowski

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, MIM Solutions, IDEAS NCBR

1

Jan Szuster

Pirs Creative Lab

Untitled design

dr Sebastian Szymański

Wydział Artes Liberales UW, Rada ds. Cyfryzacji KPRM

prof. Katarzyna Śledziewska

prof. Katarzyna Śledziewska

DELab UW, Wydział Nauk Ekonomicznych UW

2

Jan Zygmuntowski

Akademia Leona Koźmińskiego, Fundacja Instrat

Instytut Humanites

Instytut Humanites

CET jest częścią Instytut Humanites, który od ponad 10 lat w systemowy sposób działa na rzecz zintegrowanego rozwoju, ujmując tematykę człowieczeństwa i technologii w szerokim ekosystemie społecznym obejmującym m.in. biznes, edukację, kulturę i rodzinę.

Skip to content