Close

„Ethics by Design 2023:
responsible development of technology in the ESG ecosystem” – konferencja CET,
Łukasiewicz – ORGMASZ
i Wydziału Filozofii UW

17 października, 2023
Maciej Chojnowski

Odpowiedzialny rozwój to jeden z paradygmatów współczesnego myślenia o technologiach. By go urzeczywistnić, należy włączyć etykę do procesu projektowania cyfrowych narzędzi. Trzeba ją też widzieć w szerokim kontekście celów zrównoważonego rozwoju oraz standardów ESG. Złożonym wyzwaniom związanym z tworzeniem godnych zaufania innowacji poświęcona jest wspólna konferencja CET, Łukasiewicz – Orgmasz oraz Wydziału Filozofii UW.

Odpowiedzialne projektowanie, implementacja i zastosowanie inteligentnych technologii tkwią u podstaw europejskiego podejścia do cyfrowej gospodarki. Świetną ilustracją tej strategii są unijne wytyczne dotyczące godnej zaufania AI oraz projekt regulacji sztucznej inteligencji (tzw. AI Act). Jednak wartości i zasady zawarte w tych dokumentach to dopiero pierwszy krok do urzeczywistnienia odpowiedzialnego rozwoju. Aby etyczne i prawne wymogi mogły zostać efektywnie wdrożone, potrzebne są dalsze działania.

Ethics by Design (EbD) to kompleksowa metoda umożliwiająca przełożenie ogólnych zasad etyki i prawa na konkretną praktykę projektową w sposób dopasowany do poszczególnych etapów procesu projektowania. Jako taka jest niezbędnym narzędziem zarówno w pracy etyków, jak i inżynierów.

Jednak pojęcie to może być też używane w bardziej pojemnym znaczeniu obejmującym szeroko rozumianą operacjonalizację etyki oraz jej efektywną implementację na różnych poziomach organizacji. Do takiego właśnie rozumienia odnosi się tytuł konferencji „Ethics by Design: responsible development of technology in the ESG ecosystem”, którą CET wraz z Łukasiewicz – Orgmasz oraz Wydziałem Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego organizuje 26 października online.

Konieczność odpowiedzialnego poruszania się w coraz bardziej złożonym krajobrazie zarządzania nowymi technologiami (obejmującym zarówno odgórne regulacje, jak i dobrowolną samoregulację) to dla organizacji nie lada wyzwanie. Zarazem jest to jednak również szansa na większą innowacyjność i wiarygodność, a w rezultacie – wyższą pozycję w rankingach. W tym celu etyka technologii musi być jednak postrzegana w powiązaniu z innymi zmianami zachodzącymi na współczesnych rynkach.

Jednym z najbardziej obiecujących sposobów wspieranie szerszej adaptacji etyki technologii w organizacjach jest wpisanie jej w kontekst zrównoważonego inwestowania i raportowania ESG (Environmental, Social, Governance). Trendy te stale zyskują na popularności, zaś czynnik technologiczny będzie odgrywał coraz istotniejszą rolę w miksie ESG.

– W CET stawiamy na kompleksowe postrzeganie wyzwań cywilizacyjnych. Współpraca z Orgmasz Łukasiewicz i Wydziałem Filozofii UW przy nadchodzącej konferencji to kolejny krok w stronę bardziej zintegrowanego ujęcia etyki technologii, zrównoważonego rozwoju oraz inwestowania ESG. Uświadomienie sobie współzależności tych obszarów jest kluczowe dla efektywnych działań na rzecz dobrostanu człowieka i świata – przekonuje Zofia Dzik, prezes Instytutu Humanites, przewodnicząca Rady Programowej CET i członkini Rady Naukowej konferencji.

Pojęcie ESG jest obecne w dyskursie o rozwoju gospodarczym mniej więcej od początku XXI w. i wiąże się także z innymi koncepcjami, jak np. społeczna odpowiedzialność biznesu (Corporate Social Responsibility, CSR) czy gospodarka obiegi zamkniętego i Regenerative Value Creation (RVC). Bez względu na różnice pomiędzy poszczególnymi pojęciami – istotą ESG jest przekonanie, że firmy powinny być zainteresowane nie tylko swoimi wynikami finansowymi, ale również oddziaływaniem na dobrostan społeczny i środowiskowy.

– Podczas wydarzenia skupimy się na praktycznych aspektach etyki technologii. Chcemy zastanowić się, jak w różnych kontekstach skutecznie implementować ogólne zasady i wymogi etyczne. Jesteśmy przekonani, że etykę technologii trzeba postrzegać jako wysiłek interdyscyplinarny – dodaje dyrektor programowy CET, Maciej Chojnowski.

Konferencja odbędzie się online i będzie prowadzona w języku angielskim. Udział jest bezpłatny, ale wymagana jest rejestracja. Więcej szczegółów na stronie wydarzenia.

Współorganizatorami konferencji są Łukasiewicz – Orgmasz, Wydział Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego oraz CET. Patronatem medialnym wydarzenie objęło „Forum Akademickie”.

Zapraszamy do rejestracji!

Skip to content