Close

Szkolenie CET
„Etyka sztucznej inteligencji
w praktyce organizacji.
Od wymogów
do działania”

31 maja, 2023
Maciej Chojnowski

Zastanawiasz się, jak efektywnie wdrożyć zasady etyki AI w swojej organizacji? Weź udział w organizowanym 21 czerwca szkoleniu online, które przedstawi kluczowe aspekty odpowiedzialnego rozwoju i użytkowania sztucznej inteligencji w szerszym kontekście AI governance. Dzięki niemu dowiesz się, jak przekładać na praktykę wymogi zawarte w unijnych wytycznych dotyczących godnej zaufania sztucznej inteligencji oraz w projekcie rozporządzenia AI Act.

Sposób rozwijania i stosowania sztucznej inteligencji to jeden z najważniejszych czynników warunkujących przyszłość nowoczesnych organizacji. Ich innowacyjność, konkurencyjność, kapitalizacja czy reputacja będą ściśle powiązane ze zdolnością właściwego wykorzystania potencjału AI. Kryterium oceny nie stanie się jednak wyłącznie szybkość i wydajność przyjętych rozwiązań, ale także ich wielowymiarowe oddziaływanie na społeczeństwo, środowisko i gospodarkę.

W dobie zrównoważonego rozwoju i inwestowania ESG sukces rynkowy będzie zależał od umiejętności odpowiedzialnego oraz zgodnego z prawem tworzenia i użytkowania sztucznej inteligencji. Kluczową kompetencją będzie tu przekładanie abstrakcyjnych wartości i zasad na konkretną praktykę projektową. Aby skutecznie wdrażać wymogi etyki i prawa AI, pracownicy różnych specjalizacji muszą rozumieć, na czym polegają ryzyka związane z tą technologią, jak przeciwdziałać ich występowaniu, oraz w jaki sposób sprostać standardom kontrolnym.

Organizowane 21 czerwca online szkolenie „Etyka sztucznej inteligencji w praktyce organizacji. Od wymogów do działania” opracowano z myślą o osobach zainteresowanych efektywnym włączeniem etyki AI do praktyki organizacyjnej – także w odniesieniu do projektowanego unijnego rozporządzenia AI Act. W jego trakcie uczestnicy poznają kluczowe aspekty etyki sztucznej inteligencji, które zostaną omówione w szerszym kontekście AI governance, z uwzględnieniem wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących godnej zaufania sztucznej inteligencji (trustworthy AI) oraz projektu AI Act.

Program szkolenia został przygotowany w oparciu o rozwijany w CET autorski model kompleksowo ujmujący systemowy, kontekstowy i praktyczny wymiar AI governance.

Dzięki szkoleniu poznasz m.in.:

Główne korzyści ze szkolenia:

Szkolenie poprowadzi Maciej Chojnowski – współtwórca i dyrektor programowy Centrum Etyki Technologii Instytutu Humanites, autor pierwszego w języku polskim popularnonaukowego opracowania „Etyka sztucznej inteligencji. Wprowadzenie„, członek Grupy Roboczej ds. Sztucznej Inteligencji (GRAI) w KPRM, gdzie prowadzi projekt poświęcony praktycznej realizacji wymogów etyki AI zgodnie z podejściem Ethics by Design.

Sesja szkoleniowa odbywa się online i obejmuje trzy moduły (w tym części wykładowe i ćwiczenia):

Część I: AI governance, etyka i prawo

 1. Etyka AI jako część systemu normatywnego
 2. Problemy i ryzyka związane ze sztuczną inteligencją – typologia i przykłady
 3. Korzyści dla organizacji z wdrożenia etyki AI
 4. Korporacyjni interesariusze AI governance
 5. Kodeksy, zasady i wyzwania praktyczne związane z etyką AI

Część II: Godna zaufania sztuczna inteligencja w ujęciu UE

 1. Podstawy, zasady i wymogi etyki AI wg UE
 2. Klasyfikacja systemów AI i wymogi prawne w unijnym projekcie AI Act
 3. Wymogi etyki AI a wymogi prawa AI w UE
 4. Rola etyki AI po wejściu w życie regulacji AI Act
 5. Europejski ekosystem kontroli sztucznej inteligencji wg AI Act: audyty i certyfikacje

Część III: Wdrażanie i stosowanie etyki AI

 1. Ramy formalne i systemowe niezbędne dla skutecznej implementacji etyki AI w organizacjach
 2. Zastosowanie zasad i wymogów etyki AI w praktyce projektowej (podejście Ethics by Design)
 3. Etyka AI wobec innych rozwiązań ukierunkowanych na dobrostan ludzi i środowiska (cele zrównoważonego rozwoju, analiza ESG)

Zapisy na szkolenie na stronie wydarzenia.

Szkolenie ma charakter pilotażowy i towarzyszy mu promocja cenowa. Liczba dostępnych miejsc jest ograniczona.

Zapraszamy!

Skip to content